วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง40280)โครงงาน เรื่อง ปริศนาแห่งอียิปต์
จัดทำโดย
น.ส.เนตรนภิส ป้อมสุวรรณ
เสนอ
อ.คเชนทร์ กองพิลา

1)เหตุผลที่เลือกทำเกี่ยวกับโครงานนี้

ในโลกของเรามีสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ชัดเจน ทั้งสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่เป็นปริศนาทำให้ผู้จดทำเกิดความสงสัยขึ้น พีระมิดเป็นสถาปัตยกรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่ทั้งนักโบราณคดี นักอียิปต์วิทยา นักประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่คนทั่วไปพยายามที่จะไขปริศนาทั้งหมดของมัน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้น

2)คำถาม

1. พีระมิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

2. พีระมิดมีไว้เพื่ออะไร

3.ทำไมจึงสร้างพีระมิดขึ้น

4.ขั้นตอนของการทำมัมมี่มีขั้นตอนการทำอย่างไร

5.สฟิงซ์ คืออะไร

โฆษณา

โครงงานปริศนาแห่งอียิปต์

โครงงาน
เรื่อง ปริศนสแห่งอียิปต์
จัดทำโดย
น.ส.เนตรนภิส ป้อมสุวรรณ
เลขที่ 19 ม./1
อ.ที่ปรึกษา
อ.คเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

1.ลำดับราชวงศ์และฟาโรห์แห่งอียิปต์
ปลายยุคก่อนราชวงศ์ราว 3100 ปีก่อน ค.ศ.
ในช่วงปลายยุคก่อนราชวงศ์ มีการแยกการปกครองออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อียิปต์เหนือ และอียิปต์ใต้
อียิปต์เหนือ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “Red Land”
ประกอบด้วยอาณาเขตทางตอนล่างของแม่น้ำไนล์ รวมไปถึงทะเลทรายรอบข้าง
โดยมีผู้ปกครองดังนี้ สกอร์เปียนที่ 1 , โร , กา , คิง สกอร์เปียน
คิง สกอร์เปียน (King Scorpion) หรือ สกอร์เปียน ที่ 2 (Scorpion II) ฟาโรห์ผู้รวบรวมอาณาจักรอียิปต์ทั้งบนและใต้เข้าไว้ด้วยกัน ในราว 3,200 ปีก่อนคริสตกาล ในปลายยุคก่อนราชวงศ์ เป็นผู้ครองนครธีส (This) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางลุ่มน้ำไนล์ได้กรีฑาทัพ เข้ายึดครองนครรัฐต่าง ๆ ในอียิปต์บนและตั้งตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรบน พระองค์ปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้าด้วยกัน แต่กลับสิ้นพระชนม์เสียก่อน โอรสของพระองค์ (ข้อนี้นักประวัติศาสตร์ยังไม่แน่ใจนักแต่จากหลักฐานที่มีแสดงว่าทั้งสองพระองค์ น่าจะเกี่ยวดองกัน) ที่มีนามว่า นาเมอร์ (Namer) ได้สานต่อนโยบายและกรีฑาทัพเข้าโจมตีอียิปต์ล่าง จนกระทั่งมาถึงสมัยของ ฟาโรห์เมเนส (Menese) พระองค์สามารถผนวกทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สำเร็จและ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์โดยตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟิส (Memphis) ซึ่งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำไนล์ ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้นับฟาโรห์เมเนสเป็นฟาโรห์องค์แรกแห่งราชวงศ์ที่ 1 ของอาณาจักรอียิปต์โบราณ
อียิปต์ใต้
อิยิปต์ใต้ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “Black Land” ประกอบด้วย
อาณาเขตทางตอนเหนือของแม่น้ำไนล์ รวมไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์
มีผู้ปกครองดังนี้ ตีอู , เทช , เซคีอู , วาสเนอร์

ราชวงศ์ต้นๆราว 2950-2575 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ที่หนึ่ง
ฟาโรห์เมเนส เป็นฟาโรห์ที่เชื่อกันกว่าเป็นผู้เริ่มต้นของราชวงศ์ที่หนึ่ง
แห่งอียิปต์โบราณ เมื่อประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับรอมิวลุส และรีมุส ผู้ก่อตั้งกรุงโรมและเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงโรม
นักโบราณคดีพบรูปภาพของฟาโรห์เมเนสเป็นจำนวนมากในประวัติของอียิปต์
โบราณ เจอร์ , เจต , เดน , อเนดจิบ , เซเมอร์เคต , กาอา อ่านเพิ่มเติม